برنامه پروازی ایران ایر

برنامه پروازی ایران ایر

 

مسیرهای پروازهای ایران ایر

جدول برنامه پروازی ایران ایر به تفضیل مسیر پرواز ساعت پرواز و روزهای پرواز.

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به استانبول

تهران –  استانبول – تهران IKA-IST-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –  استانبول IR 719 06:45 8:35 دوشنبه،چهارشنبه
تهران –  استانبول IR 771 22:50 00:50 یکشنبه،پنجشنبه
استانبول – تهران IR 770 02:10 06:45 دوشنبه،جمعه
استانبول – تهران IR 718 09:50 14:25 دوشنبه،چهارشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به استکهلم

تهران – استکهلم– تهران IKA-ARN-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران – استکهلم IR 713 9:50 12:35 شنبه، چهارشنبه
استکهلم – تهران IR 712 14:05 21:50 شنبه، چهارشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به آمستردام

تهران – آمستردام – تهران IKA-AMS-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران – آمستردام IR 725 08:45 12:00 یکشنبه،پنجشنبه
آمستردام – تهران IR 724 14:00 21:55 یکشنبه،پنجشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به آنکارا

تهران – آنکارا – تهران IKA-ESB-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران – آنکارا IR 715 16:30 18:00 چهارشنبه
تهران – آنکارا IR 715 21:40 23:10 یکشنبه
آنکارا – تهران IR 714 00:40 05:00 دوشنبه
آنکارا – تهران IR 714 19:30 23:50 چهارشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به باکو

تهران –باکو– تهران IKA-GYD-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –باکو IR 749 16:30 18:00 دوشنبه،پنجشنبه
باکو– تهران IR 748 12:15 15:00 دوشنبه،پنجشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به بغداد

تهران – بغداد – تهران IKA-BGW-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
    چارتر    
    چارتر    

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به بلگراد

تهران –بلگراد– تهران IKA-BEG-IKA

 

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –بلگراد   06:50   شنبه،سه شنبه
تهران –بلگراد   08:00   شنبه،سه شنبه
بلگراد– تهران   11:00   شنبه،سه شنبه
بلگراد– تهران   09:55   شنبه،سه شنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به بمبئی

تهران –بمبئی– تهران IKA-BOM-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –بمبئی   07:05   سه شنبه،جمعه
بمبئی– تهران   13:30   سه شنبه،جمعه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به بیروت

تهران –بیروت– تهران IKA-BEY-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –بیروت IR 661 08:45 10:05 دوشنبه
تهران –بیروت IR 661 20:30 21:50 چهارشنبه
بیروت– تهران IR 660 21:10 01:10 دوشنبه
بیروت– تهران IR 660 22:50 02:50 چهارشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به پاریس

تهران –پاریس– تهران IKA-CDG-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –پاریس IR 733 09:30 13:05 جمعه
تهران –پاریس IR 733 17:55 21:30 دوشنبه
پاریس– تهران IR 732 14:35 22:50 جمعه
پاریس– تهران IR 732 23:00 07:15 دوشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به تفلیس

تهران – تفلیس – تهران IKA-TBS-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران – تفلیس   NA    
تفلیس – تهران   NA    

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به دنیزلی

تهران –  دنیزلی – تهران IKA-DNZ-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –  دنیزلی IR 773 20:40 22:35 پنجشنبه
تهران –  دنیزلی IR 765 21:50 23:45 جمعه
تهران –  دنیزلی IR 773 22:35 00:30 شنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به فرانکفورت

تهران –  فرانکفورت – تهران IKA-FRA-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –  فرانکفورت IR 721 7:20 10:20 شنبه،دوشنبه،چهارشنبه
فرانکفورت – تهران IR 720 12:00 19:50 شنبه،دوشنبه،چهارشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به کراچی

تهران – کراچی  – تهران IKA-KHI-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران – کراچی IR 812 7:40 11:00 پنجشنبه
کراچی  – تهران IR 813 12:05 14:45 پنجشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به کلن

تهران – کلن – تهران IKA-CGN-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران – کلن IR 729 18:40 21:50 جمعه
کلن – تهران IR 728 23:20 07:00 جمعه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به کویت

تهران –  کویت – تهران IKA-KWI-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –  کویت IR 601 07:00 07:10 پنجشنبه
تهران –  کویت IR 601 08:00 08:10 دوشنبه
کویت – تهران IR 600 14:10 17:20 دوشنبه
کویت – تهران IR 600 20:00 23:05 پنجشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به گوتنبرگ

تهران –  گوتنبرگ – تهران IKA-GOT-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –  گوتنبرگ IR 727 11:20 14:35 سه شنبه
گوتنبرگ – تهران IR 726 16:05 00:30 سه شنبه

 

برنامه پروازی ایران ایر رفت و برگشت تهران به لندن

تهران –  لندن – تهران IKA-LHR-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –  لندن IR 711 12:10 15:00 یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه
لندن – تهران IR 710 17:00 02:30 یکشنبه،سه شنبه،پنج شنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به میلان

تهران –  میلان – تهران IKA-MXP-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –  میلان IR 751 6:50 9:50 جمعه
تهران –  میلان IR 751 13:10 16:10 سه شنبه
میلان – تهران IR 750 11:20 19:00 جمعه
میلان – تهران IR 750 17:40 01:20 سه شنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به نجف

تهران –  نجف – تهران IKA-NJF-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران –  نجف   چارتر    
نجف – تهران   چارتر    

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به وین

تهران – وین – تهران IKA-VIE-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران – وین IR 717 08:30 10:35 شنبه، چهارشنبه
وین – تهران IR 716 11:50 08:40 شنبه، چهارشنبه

 

پرواز ایران ایر رفت و برگشت تهران به هامبورگ

تهران – هامبورگ – تهران IKA-HAM-IKA

مسیر پرواز شماره پرواز ساعت حرکت (وقت محلی) ساعت رسیدن (وقت محلی) ایام هفته
تهران – هامبورگ IR 723 03:15 06:15 دوشنبه،جمعه
هامبورگ – تهران IR 722 07:45 15:35 دوشنبه،جمعه

 

آژانس همسفران البرز نماینده رسمی هواپیمایی ایران ایر جهت رزرو و صدور بلیط پرواز های داخلی و خارجی.

تلفن تماس 02188653636.

جهت مشاهده و خرید اینترنتی پروازهای خارجی ایران ایر به این لینک مراجعه کنید.