درباره کشور هند

درباره هند

faezeh ghashghayianمارس 3, 2020
درباره اسپانیا

درباره اسپانیا

faezeh ghashghayianآگوست 6, 2019
برج پیزا-ایتالیا

درباره ایتالیا

faezeh ghashghayianآگوست 5, 2019
درباره فرانسه

درباره فرانسه

faezeh ghashghayianآگوست 4, 2019
راهنمای سفر به اسپانیا

راهنمای سفر به اسپانیا

faezeh ghashghayianجولای 28, 2019
راهنمای سفر به ایتالیا

راهنمای سفر به ایتالیا

faezeh ghashghayianجولای 27, 2019
نمای رودخانه سن در پاریس

راهنمای سفر به فرانسه

faezeh ghashghayianجولای 24, 2019
دیدنی های ماکائو

دیدنی های ماکائو

faezeh ghashghayianجولای 2, 2019
بوداپست مجارستان

بوداپست مجارستان

faezeh ghashghayianژوئن 12, 2019
تور اروپا

تور اروپا

faezeh ghashghayianژوئن 9, 2019