اندونزی

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار

2 قطعه عمس رنگی با زمینه سفید

پرینت سه ماهه حساب بانکی

قیمت ویزا: 70دلار