سوئیس

1-اصل گذرنامه معتبر با هفت ماه اعتبار و  4 صفحه خالی

2-فرم تقاضای ویزا که بطور کامل به زبان انگلیسی تکمیل و دو کادر صفحه چهارم توسط شخص متقاضی امضا شده باشد.

3-دو قطعه عکس جدید با زمینه روشن

4-کپی  A4 گذرنامه 

5-کپی A4 ویزاهای سه سال اخیر کشورهای شنگن، انگلستان، آمریکا و کانادا

6-ترجمه شناسنامه متقاضی از تمام صفحات شناسنامه 

7-گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی  همراه  پرینت 3 ماهه  مطابق با نام و نام خانوادگی درج شده در پاسپورت.

8-سند ملکی ترجمه شده

9-ارائه واچر هتل معتبر

10-مدارک شغلی برای افراد شاغل:

  • گواهی اشتغال به کار:
    روزنامه رسمی برای صاحبان شرکت ها
  • حکم استخدامی با ترجمه فیش حقوق برای کارمندان شرکت ها و ارگانها
  • گواهی ساخت یا پروانه کسب یا حکم بازنشستگی و غیره
  • لیست پرداختهای بیمه تامین اجتماعی و سابقه بیمه

محصلین و دانشجویان:

  • ترجمه اشتغال به تحصیل از مدرسه / دانشگاه

11-برنامه سفر

12-رزرو بلیت رفت و برگشت به سوییس

13-بیمه مسافرتی

14- نامه ریجکتی ( درصورت داشتن )

15- ارائه ضمانت بازگشت 

قیمت ویزا: 590