مالزی

ویزای توریستی 14 روزه مالزی در هنگام ورود به کشور مالزی برای شهروندان ایرانی صادر میشود.